Referat 2017

Referat af Generalforsamling d. 31.01.18

Sted: Hos Lene

Fremmødte: Saralin, Lene, Gitte, Michelle, Jeanette, Merete, Cecilie, Pia Frank og Johs.


1, Valg af dirigent og stemmetæller, blev ikke valgt, da vi var så få.

2. Formandens beretning:

Aktiviteter:

Året startede med et opstartsmøde med Showgruppen, ude hos Pia Tang. Der var mødt mange op og vi havde en hyggelig aften med rigtig god stemning. Temaet vampyr blev valgt.

Dernæst havde vi en tur til Søndervig, hvor vi overnattede. Der var skridttur til stranden begge dage, showtræning og fællesspisning om aftenen. En rigtig dejlig tur for både heste og ryttere.

Showgruppen deltog med show på Glud museum, dog ikke vampyr temaet, men som riddere. Der var stor begejstring blandt publikum og showgruppen er bestemt velkommen på museet en anden gang.

Nogle fra showgruppen var med til dyrskuerne i et fælles show med de andre lokalforeninger, for at feje DFF’s 30 års jubilæum.

Der var planlagt 2 arrangementer, der desværre ikke blev til noget alligevel. Dyretelepati og Fotosession.


3. Regnskabs aflæggelse:

Formanden berettede at foreningen startede ud med kr. 2000 i sin tid og nu er der kr. 11.000,00 som medlemmerne har slidt for at skrabe sammen med trækketure til børn, arrangementer o.lign. Der er skiftet hjemmeside fra 123… til one.com til en meget billigere pris.


4. Fastsættelse af kontingent: Ingen ændringer.


5. Indkomne forslag:

Varslet korrekt, har Saralin indsendt forslag til nye blødere vedtægter.  Disse blev læst op og blev vedtaget af alle fremmødte.


6. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer  og suppleanter 2018 er.

Michelle, Jeanette, Pia Frank, Pia Vestergaard og Johs.

Fordelingen af posterne er således:

Formand: Michelle

Næst formand: Jeanette

Kasser: Pia Vestergaard

Sekretær: Pia Frank

Bestyrelsesmedlem: Johs.

Suppleanter: Lene Køhler og Maria Mille Møller


7. Valg af revisor

Revisor:  Line ( skal evt. lige spørges)

Revisor suppleant: Merete


8. Eventuelt

Lene vil fortsat hjælpe med hjemmesiden. Referat og nye vedtægter ligger hun ind. Herefter skal den nye bestyrelse fremsende det/de indlæg, som de ønsker der skal offentliggøres på hjemmesiden.

Jeanette berettede om at foreningen havde fået en invitation fra Shetlands foreningen d. 20-22 juli om et Frieser show. Køre omkostninger vil evt. blive dækket. Der skal sendes et svar snarest.

Ligeledes berettede Jeanette om at hun skulle til GF hos Horsens dyrskue og vil sikkert blive spurgt om Frieser Midt vil lave show til Horsens dyrskue 15-16.06.18.


Saralin berettede om en mail fra DFF ang. medlemstal.

Medlemstallet blev diskuteret og alle nye bestyrelsesmedlemmer, samt Merete blev bedt om at finde 2 nye medlemmer hver inden d. 08.02.18.  Liste skal fremsendes til DFF senest 10.02.18.

Medlemsliste og kodeord til banken fremsendes til Michelle så hurtig som muligt, så hun kan se hvem der indbetaler og hermed er/bliver medlem.


Pia Frank berettede om at der var et arrangement hos Axel Månson d. 17.02.18 og opfordrede til at deltage.


Nyt møde vedr. overdragelse til de nye bestyrelsesmedlemmer er fastsat til d. 15.02.18     kl.  17.30 – 18.30  hos Jeanette

Herefter har Showgruppen opstartsmøde, hvor årets tema samt træningsdatoer skal fastsættes og forslag til arrangementer diskuteres.