Referat bestyrelsesmøde nov.2018

Referat bestyrelsesmøde 21/11 2018


Bankskifte

Det har været et større arbejde at få skiftet bank. Der afventes ændringer i vores vedtægter til GF 18. januar 2019, hvor der herefter skulle være mulighed for at fortsætte arbejdet med dette. Formand og Kasserer arbejder videre med denne opgave sammen.


Forsikring

Da Frieser Midt er gjort bekendt med, at vi bør have en ansvarsforsikring, så vi er dækket såfremt uheldet er ude når der fremvises shows, arbejdes der i samarbejde med Tryg Forsikring på at få oprettet en sådan fra år 2019.


Medlemmer

Stemmeret kan udøves af et medlem og jf paragraf 7 gør vi opmærksom på, at der ikke er stemmeret på generalforsamlingen, såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest 04. januar 2019.

Medlemsåret følger kalenderåret.

Ved indmeldelse ønskes følgende oplysninger:

-Fulde navn

-Telefonnummer

-Mailadresse


Indmeldelse sker ved kontakt til enten Formand eller Kasserer i bestyrelsen samt indbetaling af kontingent. Se friesermidt.dk for flere detaljer.Shows 2019

Vi har en foreløbig plan for shows 2019. Vi har noget stort under opsejling, hvilket vi løfter sløret for i vores nyhedsbrev slut 2018.

-Bråskovgård Efterskole

-Ry Hestival

-Dyrenes Dag ved Glud Museum 12/5

-Horsens Dyrskue 14-15/6

-Salten Markede 22/6

-Herning Landsskue 4-6/7Husk at se på vores hjemmeside ift hvad der skal til for at kunne ride med i vores showgruppe.