Indkaldelse til generalforsamling hos Frieser Midt 2022

Det er blevet tid til den årlige generalforsamling hos Frieser Midt, som i år bliver afholdt
Søndag den 27 februar 2022 kl 14 ved Stald Schwarts-Vesterhåbsvej 11, 8700 Horsens.

Vi vil på datoen naturligvis overholde de på det tidspunkt gældende Covid19 restriktioner…

Tilmelding er nødvendigt, da vi vil arrangere lidt kaffe, sodavand og kage.
Der kan tilmeldes senest torsdag d 24 februar på sms til Susanne på tlf 27207674 eller på e-mail til Friesermidt@hotmail.com

Dagsorden:

– Velkomst ved formanden
– Valg af dirigent
– Valg af 2 stemme-tællere
– Bestyrelsens beretning v/formanden
– Fremlæggelse af forenings regnskab til godkendelse v/ Pia Vestergård
– Godkendelse af kontigentsatser
– Indkommende forslag
– På valg er følgende
Susanne Henriksen – modtager genvalg, 2 år
Maria Mille Møller Schaumann – modtager genvalg, 2 år
– Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Suppleant 1 : Myrna Smedemark- modtager genvalg
Suppleant 2 : Nicoline Thestrup – modtager genvalg

– Valg af revisor
– Valg af revisor suppleant
– Evt.

Indkommende forslag, skal være formanden i hænde på flg mail: Friesermidt@hotmail.com senest 19 februar 2022.

Vi glæder os til at se så mange af Jer som muligt.
Bestyrelsen
Frieser Midt