Referat ekstra ordinær generalforsamling hos Frieser Midt 2021

Afholdt ved Stald Schwartz d 27/6-21

Referent: Nicoline Thestrup
Valg Dirigent: Flemming Fynbo.
Dagsorden: Der var ikke lavet en dagsorden til denne generalforsamling.
Jeannette Nordentoft sagde velkommen til de 16 fremmødte.
Situationen som er sket i Frieser Midts bestyrelse blev drøftet, og der kom mange gode forslag til hvordan man fremadrettet, undgår situationer som denne. Alle fremmødte var enige om, at
vi alle i fællesskab skal løfte Frieser Midt. Det er vigtigt, at alle føler sig velkomne i foreningen.


Valg af bestyrelse:
En gruppe på 7 personer stillede op til bestyrelsen:
Maria M. Schaumann-Line Lillelund-Bianca N.Jørgensen-Pia Vestergaard-Susanne Henriksen
Suppleanter: Nicoline Thestrup – Myrna Smedemark
Disse 7 personer blev derefter valgt ind til ny bestyrelse af forsamlingen.

Konstituering af bestyrelsen blev efterfølgende:
Formand: Susanne Henriksen
Næstformand: Line Lillelund
Kasser: Pia Vestergaard
Sekretær : Bianca N. Jørgensen
Aktivitets ansvarlig: Maria M. Schaumann
Suppleant 1: Myrna Smedemark
Suppleant 2: Nicoline Thestrup

______________________________________________________________________________________________

Referat til General forsamling hos Frieser Midt 1/6-21

Afholdelsessted: Engbo hytten i Glud

Referent : Pia Frank

Dagsorden:

Formand Susanne Henriksen sagde velkommen til det lille antal, der var kommet til GF. Der var i alt 10 fremmødte

Valg Dirigent – valgt var Pia Vestergaard

• Stemme tæller – Maria M.Schaumann og Nicoline Thestrup

Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/formanden:

• Susanne informerede om, at hun har siddet som formand i Frieser Midt siden 25 april 2021, da Maria m.Schaumann gerne ville koncentrere sig 100 % om showholdet. Og derfor valgte at gå af som formand.

• Der har ikke været nogen aktiviteter i Frieser Midt det forløbne år pga Corona situationen. Men heldigvis begynder landet at åbne op igen, så vi igen kan få gang i nogle aktiviteter/arrangementer . Showholdet er booket til 3 shows i år-Hjerl Hede-Bråskovgård Efterskole- Aulum Dyrskue.

• Økonomien i foreningen er et plus på 2843,50 kr

• Vi er pt 20 medlemmer i foreningen

• Vores målsætning er fortsat at Frieser Midt skal være et hyggeligt samlingspunkt for Frieser-interesserede i Midt Jylland.

• Bestyrelsen vil gerne have input til evt fremtidige opgaver- der kom fremkom ingen forslag.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse:

• Pia Vestergaard fremlagde regnskabet, og det blev godkendt

Fastsættelse af kontingent:

• Familie medlemskab 250 kr ( sænket fra 300 kr) pr.d.d

• Alm medlemskab 125 kr pr.d.d

Indkomne forslag:

• Forslag fra bestyrelsen til vedtægterne: vedr. kontingent- Teksten alm. medlemskab ændres til Aktiv medlemskab. Dette indikere bedre, at man er aktiv i foreningen – Forslaget blev enstemmigt vedtaget pr.d.d

• Forslag fra bestyrelsen til vedtægterne: vedr. kontingent – ønsker at oprette et medlemskab der hedder Støtte medlem 50 kr. Dette medlemskab er er til dem, der vil støtte Frieser Midt , samt til brug til, hvis showgruppen har behov for en hjælpe rytter til shows- Forslaget blev enstemmigt vedtaget d.d

Valg af bestyrelse: fortaget ved håndsoprækning

• På valg – Jeannette Nordentoft – genvalgt for 2 år

• På valg – Line Lillelund – genvalgt for 2 år

Valg af suppleanter til bestyrelsen – fortaget ved håndsoprækning

• Maria M.Schaumann – valgt for 1 år

• Nicoline Thestrup – valgt for 1 år

Valg af revisor:

• Merete Schwartz – valgt for 1 år

Valg af revisor suppleant

• Kis Kristensen – valgt for 1 år

Evt:

Line og Maria orienterede om de shows, som showgruppen skal ud at lave i år samt hvilket tema/ kostume, som der skal anvendes i år. Temaet The Greatest Fresian show skal bruges næste år.

Efterfølgende konstituering af bestyrelsen, blev flg:

• Formand Susanne Henriksen

• Næstformand Line Lillelund

• Kasserer Pia Vestergaard

• Aktivitets ansvarlig Jeannette Nordentoft

• Sekretær Pia Frank